Ebu Hureyre (radıyallahu anh) hazretleri, Hz. Peygamber (sav)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir:

“Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği kimsedir. Mü’min de, halkın, can ve mallarını kendisine karşı emniyette bildikleri kimsedir.”

 Tirmizi, İman 12, (2629); Nesai, İman 8, (8,104, 105)
Kütüb-i SitteFasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: Mecaz Hakkında / Hadis No: 32.