Hz. Ali (radıyallahu anh) şöyle demiştir: “Daha önce hükmettiğiniz şekilde hükmedin. Zira ben (kargaşaya, nizaya götürecek) muhalefeti sevmem, ta ki halk tek bir cemaat teşkil etsinler veya arkadaşlarımın öldüğü gibi ben de öleyim.”

İbnu Şirin merhum, Hz. Ali (ra)’den yapılan rivayetlerin çoğunun uydurma ve yalan olduğu görüşünde idi.

Buhari, Fedailu’l-Ashab 9 
Ali
Kütüb-i SitteKonu: Kuran ve Sünnete Sarılma / Fasıl: Kur’an Ve Hadise Uymaya Dair / Hadis No: 63.