Tarik el-Eşca’i (radıyallahu anh), Resulullah (sav)’ın şöyle söylediğini haber verdi:

“Kim La İlahe İllallah der ve Allah’tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimi olup olmadığı) meselesi Allah’a aittir.”

Müslim, İman, 37, (23)
Tarik el-Eşca’i
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslamın Hükümleri / Konu: Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü / Hadis No: 39