Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki:

“Kim bizim namazımızı kılar, bizim kıblemize yönelir, bizim kestiğimizi yerse, işte o, Müslümandır.”

(Hadisi Nesai tahric etmiştir. Ancak, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi tarafından da rivayet edilmiş olan uzunca bir hadisin bir parçasıdır. Bkz: Tirmizi, İman 2, (2611); Ebu Davud, Cihad 104, (2641))

Nesai, İman 9, (8, 105); Buhari, Salat 28
Enes
Kütüb-i SitteFasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: İmanın Hakikati / Hadis No: 26.