0-9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
Ravi
Ravi; rivâyet eden, nakleden; duyduğu veya gördüğü bir sözü, bir işi, bir olayı başkasına haber veren anlamına gelmektedir.
Hadis terimi olarak da; Resûlullah efendimizin hadîs-i şerîflerini, metin (hadîs-i şerîfin kendisini) ve senedi (nakledenleri) ile birlikte nakleden hadîs âlimini belirtir.
S
T
U
V
W
X
Y
Z