Tarik el-Eşca’i (radıyallahu anh) Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın şöyle söylediğini haber verdi:

“Kim Lailahe illallah der ve Allah’tan başka mabudları reddederse, Allah onun malını ve kanını haram kılar. (Samimi olup olmadığı meselesi Allah’a aittir.)”

Yine Müslim‘in bir başka rivayeti “Kim Allah’ı birlerse” diye başlar ve yukarıdaki şekilde devam eder (38. hadis).

Müslim, İman, 37, (23).
?..