Bir adam kendisine: “Gazveye çıkmıyor musun?” diye sorar. Abdullah şu cevabı verir: “Ben Hz. Peygamber (sav)’i işittim, şöyle buyurmuştu: ‘İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Kabe’ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak’

Buhari, İman 1; Müslim, İman 22 (…); Nesai, İman 13, (9, 107-108); Tirmizi, İman 3, (2612)
Abdullah İbnu Ömer İbnü’l-Hattab
Kütüb-i SitteFasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: İmanın Hakikati / Hadis No: ??.