Babası tarikiyle dedesinden şunu rivayet ediyor:

“Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü, ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemeyeceğim diye şunların (ellerinin parmaklarını göstererek) adedinden fazla yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resulünün öğrettiği dışında hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seninle bizlere ne gönderdi?”

Hz. Peygamber (sav): “İslam’ı.” dedi. “Pekala, dedim, İslam’ın alametleri nedir?”

Şu cevabı verdi: “‘Kendimi Allah’a teslim ettim, başka şeyleri terkettim’ demen, namaz kılman, zekat vermendir. Her Müslüman bir başka Müslümana haramdır. İki Müslüman birbiriyle kardeştir ve birbirlerine yardımcıdırlar. Bir kimse Müslüman olduktan sonra müşrikleri terkedip, Müslümanlara karışmadıkça hiçbir ameli (Allah katında) makbul değildir.”

Nesai, Zekat 72, (5, 82)
Behz İbnu Hakim İbni Muaviye İbni Hayde el-Kuşeyri
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: İmanın Hakikati / Hadis No: 24