Resulullah (sav) dedi ki:

“Üç şey vardır ki imanın aslındandır:

  1. La İlahe İllallah diyene saldırmamak: İşlediği herhangi bir günahı sebebiyle bu kimseyi tekfir etme, herhangi bir ameli sebebiyle de İslam’dan dışarı atma.
  2. Cihad, bu Allah’ın beni peygamber olarak gönderdiği günden, bu ümmetin Deccal’e karşı savaşacak en son ferdine kadar cereyan edecektir, onu, ne imamın zalim olması, ne de adil olması ortadan kaldıramayacaktır.
  3. Kadere iman.”
Ebu Davud, Cihad 35, (2532)
Enes
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: Mecaz Hakkında / Hadis No: 35