Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Sizden biri, beni, babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş sayılmaz.” (Nesai‘nin bir rivayetinde “… malından ve ailesinden daha sevgili…” denmektedir.)

Buhari, İman 8; Müslim, İman 70, (44); Nesai, İman 19, (8,114, 115)
Enes
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: Mecaz Hakkında / Hadis No: 29