Eş-Şerid ibni Süveyd es-Sakafi (radıyallahu anh) anlatıyor:

“Ey Allah’ın Resulü!” dedim. “Annem bana, kendisi adına mü’mine bir cariye azad etmemi vasiyet etti. Benim yanımda, Sudanlı (nübi) siyah bir cariye var, onu azad edeyim mi?”

Hz. Peygamber (sav): “Çağır, onu (göreyim)” dedi. Çağırdım ve geldi. Cariyeye sordu: “Rabbin kim?”

Cariye: “Allah!” dedi, tekrar sordu: “Ben kimim?”

Cariye: “Allah’ın elçisisin!” cevabını verince Hz. Peygamber (sav): “Bunu azad et, zira mü’minedir.” buyurdu.

Fasıl:      İman ve İslam Hakkında

Konu:    İmanın Hakikati

Kaynak:               Ebu Davud, Eyman 19 (3283); Nesai, Vesaya 8, (6, 251)

Ravi (r.a.):           Eş-Şerid ibni Süveyd es-Sekafi