Umeyme Binti Rukayka (radıyallahu anha) dedi ki: Ensar’dan bir grup kadınla Hz. Peygamber (sav)’e gelip kendisine: “Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, çalmamak, zina etmemek, çocuklarımızı öldürmemek, halde ve istikbalde iftira atmamak, sana meşru emirlerinde isyan etmemek şartları üzerine biat ediyoruz” dedik.

Hemen ilave etti: “Gücünüzün yettiği ve takatinizin kafi geldiği şeylerde.”

Biz: “Allah ve Resulü bize karşı bizden daha merhametlidir, haydi biat edelim” dedik.

Süfyan merhum der ki: Kadınlar, biati (erkekler gibi) musafaha ederek yapmayı kastetmişlerdi. Hz. Peygamber (sav): “Ben kadınlarla musafaha etmem, benim yüz kadına toptan söylediğim söz her kadın için ayrı ayrı söylenmiş yerine geçer” buyurdu.

Muvatta, Bey’a 2, (2, 982); Tirmizi, Siyer 37, (1597)
Ümeyme Binti Rukayka
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslamın Hükümleri / Konu: Biat Ahkamı / Hadis No: 43

Ravi Hakkında