“Hz. Peygamber (sav), satıcının malını övmesini ve daha pazara varmadan malın yolda satın alınmasını veya şehirlinin köylü adına satış yapmasını yasakladı.” buyrulur.

Bir başka rivayette de sadece “Malın daha pazara varmadan satın alınmasını yasakladı.” denmektedir.

Buhari, Büyu 71; Müslim, Büyu 15, (1518); Ebu Davud, İcare 45 (3436); Nesai, Büyu 18, (7, 257); İbnu Mace, Ticarat 16, (2179) 
 İbnu Ömer
Kütüb-i SitteKonu: Alım-Satımda Caiz Olmayan Şeyler Hakkında / Fasıl: Bey’u’l-Garar Ve Diğerleri Hakkında / Hadis No: 291.

Ravi Hakkında