Müslüman Kimdir? Muhacir Kimdir? (Hadis-i Şerif)

Abdullah İbnu Amr İbni ‘l-As (radıyallahu anh) hazretleri, Resulullah (sav)’ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir. Muhacir de Allah’ın yasakladığı şeyi terk edendir.”

Devamını Oku

İmanın Şubeleri (Hadis-i Şerif)

Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “İman, yetmiş küsur – bir rivayette de altmış küsur – şubedir. Haya imandan bir şubedir.” Bir rivayette şu ziyade vardır: “Bu şubelerden en üstünü “La ilahe illallah” sözüdür, en aşağı mertebede olanı da yolda bulunan rahatsız edici bir şeyi kenara çıkarmaktır.”

Devamını Oku

İslam’ın Alametleri Nedir? (Hadis-i Şerif)

Babası tarikiyle dedesinden şunu rivayet ediyor: “Dedim ki: Ey Allah’ın Resulü, ben sana gelirken, seni ve dinini benimsemeyeceğim diye şunların (ellerinin parmaklarını göstererek) adedinden fazla yemin ettim. Meğerse, Allah ve Resulünün öğrettiği dışında hiçbir şey anlamayan bir kimseymişim. Şimdi Allah rızası için senden soruyorum. Allah seninle bizlere ne gönderdi?” Hz. Peygamber (sav): “İslam’ı.” dedi. “Pekala, […]

Devamını Oku

Hz.Peygamberin Azad Ettirdiği Mümine (Hadis-i Şerif)

Muaviye İbnul-Hakem es-Sülemi anlatıyor: Hz. Peygamber (sav)’e gelip: “Bir cariyem var, çoban olarak çalıştırıyor, koyunlarımı otlatıyordum. Yakınlarda bir koyunumu yitirdi. Ne oldu? diye sorunca, ‘Kurt kaptı’ dedi. Koyunun kaybolmasına üzüldüm. İnsanlığım icabı cariyenin suratına bir tokat vurdum. Bu davranışımın kefareti olarak bir köle azad etmeyi adadım. Onu azad edebilir miyim?” diye sordum. Hz. Peygamber (sav) […]

Devamını Oku

Namaz, Oruç ve Zekat Hakkında (Hadis-i Şerif)

Talha İbnu Ubeydullah haber veriyor: Hz. Peygamber (sav)’a Necid ahalisinden bir adam geldi. Saçları karışıktı. Kulağımıza sesinin mırıltısı geliyordu, ancak ne dediğini anlayamıyorduk. Hz. Peygamber (sav)’e iyice yaklaşınca gördük ki, İslam’dan soruyormuş. Hz. Peygamber (sav): “Gece ve gündüzde beş vakit namaz” demişti ki adam tekrar sordu: “Bu beş dışında bir borcum var mı?” Hz. Peygamber […]

Devamını Oku

Dört Emir, Dört Yasak (Hadis-i Şerif)

Abdullah İbnu Abbas’ın rivayetine göre: Bir kadın, kendisine küpte yapılan şıra (nebiz) hakkında sordu. Kadına şu cevabı verdi: “Abdulkays kabilesinin heyeti Hz. Peygamber (sav)’e geldiği vakit: “Bu gelenler kimdir?” diye sordu. “Rebialılar” diye kendilerini tanıttılar. Hz. Peygamber (sav): “Merhaba, hoş geldiniz, inşallah bu ziyaretten memnun kalır, pişman olmazsınız” buyurdu. Misafirler: “Biz uzak bir yerden geliyoruz. […]

Devamını Oku

Hz.Peygamberin Azad Ettirdiği Mümine Cariye (Hadis-i Şerif)

Eş-Şerid ibni Süveyd es-Sakafi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resulü!” dedim. “Annem bana, kendisi adına mü’mine bir cariye azad etmemi vasiyet etti. Benim yanımda, Sudanlı (nübi) siyah bir cariye var, onu azad edeyim mi?” Hz. Peygamber (sav): “Çağır, onu (göreyim)” dedi. Çağırdım ve geldi. Cariyeye sordu: “Rabbin kim?” Cariye: “Allah!” dedi, tekrar sordu: “Ben kimim?” […]

Devamını Oku

İmanın Şartları, İslamın Şartları, İhsan, Kıyamet Hakkında (Hadis-i Şerif)

Yahya ibnu Ya’mur haber veriyor: Basra’da kader üzerine ilk söz eden kimse Mabed el-Cüheni idi. Ben ve Humeyd ibnu Abdurrahman el-Himyeri, hac veya umre vesilesiyle beraberce yola çıktık. Aramızda konuşarak, Ashab’tan biriyle karşılaşmayı temenni ettik. Maksadımız, ondan kader hakkında şu heriflerin ettikleri laflar hususunda soru sormaktı. Cenab-ı Hakk, bizzat Mescid-i Nebevi’nin içinde Abdullah İbnu Ömer […]

Devamını Oku