Amr İbnu Ebi’l-Ahvas (ra) anlatıyor:

Hz. Peygamber (sav)’le birlikte Veda Haccı’nda bulundum. Orada Hz. Peygamber (sav) irad ettiği hutbede önce Allah Teala’ya hamd-ü sena, hatırlatma ve tavsiyelerden sonra şöyle devam etti:

“Hangi gün (bu günden) daha (mukaddes ve) haramdır?” Bu soruyu üç kere tekrarladı.

Cemaat: “el-Haccu’l-Ekber günü” diye cevap verdi. Resulullah (sav) devam etti:

“Öyle ise bilin ki; kanlarınız, mallarınız, ırzlarınız, birbirinize, bu ayınızda, bu beldenizde şu gününüz nasıl haramsa öylece haramdır, mukaddestir. Bilin ki herkesin cinayetinden kendisi sorumludur. Hiçbir babanın cinayetinden oğlu sorumlu tutulmaz. Haberiniz olsun ki, Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Bu sebeple, bir Müslümana, bizzat kendisi helal kılmadıkça kardeşinin hiçbir şeyi helal değildir.

Bilin ki cahiliye devrinden kalan bütün faizler mülgadır, terk edilecek ve alınmayacak. Faize verilen paranın sadece sermaye kısmını yani aslını alacaksınız, – böylece ne zulüm ve haksızlık etmiş ne de zulme ve haksızlığa uğramış olacaksınız – Abbas İbnu Abdi’l-Muttalib’in faizi hariç. Zira onun tamamı mülgadır, terk edilmiştir.

Haberiniz olsun ki, cahiliye devrinden kalan bütün kanlar da terk edilmiştir (intikam peşine düşülmeyecek). İlga ettiğim ilk cahiliye kanı da el-Haris İbnu Abdi’l-Muttalib’in kanıdır. Haris, Benu Leys’ten tuttuğu bir süt anneye bebeğini emzirtiyordu. Çocuğu Hüzeyl adında birisi (bir kavga sırasında attığı bir taşla kazaen) öldürmüştü.

Sakın ha, kadınlara da iyi muamele yapın. Çünkü onlar yanınızda esir durumundadır. Onlara iyi muamelenin dışında (terk etmek dövmek gibi) bir başka şey yapmak hakkına sahip değilsiniz. Ancak açık bir çirkinlikte bulunulursa o hariç. Çirkin iş yapmaları halinde, önce yataklarını ayırın, (yine de devam edecek olurlarsa) yaralamayacak şekilde dövün. Bundan sonra itaat ederlerse, (onların yaptığına ayırma-dövme gibi muamelelere) zulmen devam etmek için bir yol (bir bahane) aramayın. Bilin ki, sizin kadınlarınız üzerinde bazı haklarınız var. Kadınlarınızın da sizler üzerinde bazı hakları vardır. Kadınlarınız üzerindeki haklarınız istemediğiniz kimselere yatağınızı çiğnetmemeleri, evlerinize hoşlanmadıklarınızın girmesine izin vermemeleridir. (Onların sizdeki hakları ise) yiyecek ve giyeceklerinde iyi davranmanızdır.

Haberiniz olsun, şeytan şu beldenizde kendisine ebediyen tapılmayacağını idrak etmiştir. Fakat, sizin önemsemediğiniz şeylerde ona itaat devam edecek, bunlar da onu memnun kılacak (menfi neticeler hasıl edecek)tir.”

Tirmizi, Fiten 2, (2610), Tefsir 2, (3087); Müslim, Hacc, 194, (1218)
Amr İbnu Ebi’l-Ahvas
Kütüb-i SitteFasıl: İman ve İslamın Hükümleri / Konu: İman Ve İslama Dair Muhtelif Ahkamlar / Hadis No: 45.

Ravi Hakkında