Hz. Peygamber (sav) buyurdu ki: “Kim şu dine uymayan bir şey uyduracak olursa, bu, merduddur kabul edilemez.”

(Bir rivayette de şöyle denmektedir: “Bizim sünnetimize uymayan bir amel işleyenin yaptığı amel de merduddur.”)

Buhari, İ’tisam 5, Büyu 60, Sulh 5; Müslim, Akdiye 18 (1718); Ebu Davud, Sünnet 6, (4606)
Aişe bint-i Ebû Bekir-i Sıddîk
Kütüb-i SitteKonu: Kuran ve Sünnete Sarılma / Fasıl: Kur’an Ve Hadise Uymaya Dair / Hadis No: 61.

Ravi Hakkında