Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur:

“Ben, insanlar Allah’tan başka ilahın olmadığına, Muhammed’in de Allah’ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namaz kılıncaya, zekat verinceye kadar onlarla savaş etmekle emrolundum. Bunları yaptılar mı, kanlarını, mallarını bana karşı korumuş (emniyet altına almış) olurlar. İslam’ın hakkı hariç. Artık (samimi olup olmadıklarına dair) durumları Allah’a kalmıştır.” (Müslim‘deki rivayette “İslam’ın hakkı hariç” ibaresi mevcut değildir.)

Buhari, İman 17; Müslim, İman 36, (22)
İbn-i Ömer
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslamın Hükümleri / Konu: Kelime-i Şehadet Ve Onun Dil İle İkrarının Hükmü / Hadis No: 37