(Hadis-i Şerif [7094])

Kudame İbnu İbrahim el-Cümahi radıyallahu anh’ın anlattığına göre: “Kendisi, Hz. Abdullah İbnu Ömer İbni’l-Hattab radıyallahu anhüma’ya gidip geliyordu. Bu uğramaları esnasında yaşça delikanlı ve üzerinde kırmızıya boyanmış iki parça giyecek vardı. Kudame devamla der ki: “Abdullah İbnu Ömer bize Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın kendilerine şunu anlattığını söyledi: “Allah’ın kullarından bir kul dedi ki: “Ey Rabbim! Senin […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7095])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam sevdiği bir şeyi görünce: “Hamd o Allah’a mahsustur ki salih şeyler sadece onun lütuf ve nimetiyle tamamlanır” derdi. Hoşlanmadığı bir şey görünce de: “Her durum üzerine Allah’a hamd olsun” derdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7096])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle derlerdi: “Elhamdulillah ala külli hail. Rabbi eüzu bike, min hali ehli’n-nar” (Her hal için Allah’a hamdolsun. Ey Rabbim cehennem ehlinin halinden sana sığınırım.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7097])

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Allah kuluna bir nimet verdiği zaman kul “Elhamdülillah” derse, kulun verdiği (yani hamd demek suretiyle ödediği, kendine sağlayacağı menfaatçe) aldığından efdal (üstün) olur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7098])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh’ın anlattığına göre: “Kendisi ağaç dikerken yanına Resûlullah aleyhissalatu vesselam uğrar ve: “Ey Ebu Hureyre! Şu diktiğin nedir?” der. “Kendim için bir fidan dikiyorum!” cevabını verir. Aleyhissalatu vesselam: “Sana, senin için daha hayırlı bir dikilecek fidan göstereyim mi?” buyurur. Ebu Hureyre: “Göster! Ey Allah’ın Resülü!” der. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Sübhanallahi […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7099])

Nu’man İbnu Beşir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Allah’ın celalinden zikrettiğiniz tesbih (sübhanallah), tehlil (la ilahe illallah) ve tahmid (elhamdülillah) cümleleri Arş’ın etrafında dönüp dururlar. Onlar tıpkı arı oğulu uğultusu gibi uğultu çıkararak, sahiplerini andırırlar. Sizden biri, Arş’ın civarında kendisini andırtan birisinin olmasından hoşlanmaz mı?”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7100])

Ümmü Hani radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a geldim ve: “Ey Allah’ın Resûlü! Bana (kolay ve sevabı büyük) bir amel gösterin. Zira artık ben yaşlandım, zaafa ugradım ve şişmanladım” dedim. Aleyhissalatu vesselam derhal şu cevabı verdiler: “Yüz kere Allahuekber de! Yüz kere elhamdulillah de, yüz kere sübhanallah de. (Bunu yapman senin için) Allah yolunda eğerlenip […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7101])

Ebu’d-Derda radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bana dedi ki: “Sana sübhanallahi velhamdulillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber” demeyi tavsiye ederim. Zira bu kelimeler, günahları döker, tıpkı ağacın yapraklarını dökmesi gibi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7090])

Su’da’I-Mürriyye radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın vefatından sonra Hz. Ömer, (bir gün kocam) Talha’ya uğradı. (Onu üzgün bularak:) “Neyin var, niye üzgünsün? Amca oğlun (Ebu Bekr’in) halife oluşu mu seni üzdü?” dedi. Talha: “Hayır! Lakin ben Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın: “Ben bir kelime biliyorum, her kim ölümü anında onu söylerse mutlaka amel defteri için bir […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [7091])

Muaz İbnu Cebel radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ölen bir nefis (ölüm anında) Allah’ın bir ve benim Allah elçisi olduğuma şehadet eder, kalbi de bunu tasdik ederse, Allah mutlaka ona mağfiret kılar.”

Devamını Oku