(Hadis-i Şerif [806])

İbnu Mes’üd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) şöyle söyledi: “Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat’da, (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlıyan surelerde) bir ayet vardır, (sevabca) bin ayete bedeldir. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [807])

Ebu Said el-Hudri (radıyallahu anh), “(Sağcılar)… ve kadri yükseltilmiş döşeklerdedirler” (Vakıa, 34) mealindeki ayet hakkında, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın şunu söylediğini nakleder: “Bunların yüksekliği sema ile arz arasındaki mesafe kadardır. İkisi arasındaki uzaklık ise beş yüz yıllık yürüme mesafesidir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [808])

Hz.Enes (radıyallahu anh), “Biz ceylan gözlüleri, defterleri sağından verilenler için yeniden yaratmışızdır. Onları bakire, eşlerine düşkün ve hepsini bir yaşta kılmışızdır” (Vakıa, 35-38) mealindeki ayet hakkında şu açıklamayı yaptı: “Ayette mevzubahis olan yeniden diriltilenler arasında dünyada iken ihtiyarlayıp, gözlerinin feri kaçıp çapaklanmış pek yaşlı kadınlar da var.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [809])

Abdullah İbnu Ebi Bekr İbni Amr İbni Hazm (radıyallahu anh), “Hz. Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın Amr İbnu Hazm (radıyallahu anh)’a yazdığı mektupta: “Kur’an’a sadece temiz olanlar dokunsun” emri de vardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [810])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) zamanında halk yağmura kavuştu. Bunun üzerine Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): “İnsanlar bugün iki grup halinde sabaha erdiler, bir grubu kafir, bir grubu mü’mindir” dedi. Ve şöyle açıkladı: “Bazıları: “Bu yağmur Allah’ın bir rahmetidir” derken diğer bazısı: “Falan falan yıldızın uğuru doğru çıktı” dedi. Bunun üzerine şu ayet nazil […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [811])

Hz. Ali (radıyallahu anh), “Rızkınıza (şükredeceğinize) siz behemahal tekzibe mi kalkışırsınız?” (Vakıa, 82) mealindeki ayetle ilgili olarak Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’in şöyle dediğini rivayet etmiştir: “Siz Cenab-ı Hakk’ın size verdiği şükür makamında, “falanca falanca yıldızın batışı veya falanca falanca yıldızın doğuşu sayesinde yağmura kavuştuk” diyorsunuz.”

Devamını Oku