(Hadis-i Şerif [761])

Semüre İbnu Cündeb (radıyallahu anh), “(Nuh’un) zürriyetini (yeryüzünde) devamlı kalanların ta kendileri kıldık” (Saffat, 77) mealindeki ayetle ilgili şu açıklamayı rivayet etti: “Bunlar Ham, Sam ve Rüm’un atası Yafes’dir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [762])

İbnu Abbas ve İbnu Mes’ud (radıyallahu anhüm)’dan rivayet edildiğine göre, bunlar, “İlyas’ın İdris (aleyhi’s-selam) olduğunu” söylüyorlardı. İbnu Mes’ud (radıyallahu anh), ayeti şeklinde okumuştur (Saffat, 130).

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [763])

Ubey İbnu Ka’b (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam)’e şu ayetten sordum: “Onu (Yunus’u) yüz bin veya daha çok kişiye peygamber gönderdik” (Saffat,147). Bana: “Onlar yirmi bin fazlaydılar” diye cevap verdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [764])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma), “Biziz o saf saf dizilenler, mutlak biz” (Saffat,165) mealindeki ayetle ilgili olarak demiştir ki: “Melaike, Rablerinin yanında, tesbih ederken saf saf olurlar.”

Devamını Oku