(Hadis-i Şerif [727])

Said İbnu Cübeyr anlatıyor: İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)’a: “Hz. Musa iki müddetten hangisini ödedi`?” diye sordum da, bana şu cevabı verdi: “O en çok, en güzel olanı ödedi (tamamladı). Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) söyledi mi yapardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [728])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh), “(Ey Muhammed) Sen sevdiğini hidayete erdiremezsin, ama Allah dilediğine hidayet verir” (Kasas 56) ayeti hakkında şunu söylemiştir: “Bu ayet Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ın, amcası Ebu Talib’in İslam’a girmesini ısrarla istemesi üzerine nazil oldu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [729])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma): “Herhalde o Kur’an’ı (tilavetini, tebliğini ve mucibince amel etmeni) senin üzerine farz kılan (Allah), seni (yine) dönülecek yere döndürecektir…” (Kasas 85) mealindeki ayette ifade edilen döndürülecek yerden maksadın Mekke olduğunu söylerdi.”

Devamını Oku