(Hadis-i Şerif [852])

İkrime (merhum), Amme suresinde geçen “(Müttakiler için)… dolu kadehler (vardır)”(34. ayet) ayetini “mütemadiyen dolu kalan” diye açıklamıştır.

Devamını Oku