(Hadis-i Şerif [5405])

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Bir adam, Arafat’ta Resûlullah ile beraber dururken devesi onu (yere atıp) boynunu kırdı ve adam öldü. Aleyhissalatu vesselam: “Adamı su ve sidr ile gasledin, iki parça bezle kefenleyin, kefene tahnit yapmayın (koku sürmeyin).. Başını da örtmeyin. Allah onu Kıyamet günü telbiye ederek diriltecektir!” buyurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5406])

Leyla Bintu Kaif es-Sakafiyye anlatıyor: “Ben Ümmü Külsûm Binti Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ı yıkayan kadınlar arasında idim. Resûlullah aleyhissalatu vesselam da kapının yanında idi. Yanında Ümmü Külsüm’un kefeni vardı, bize parça parça veriyordu. İlk verdiği parça izar idi. Sonra gömleği(dır’), sonra başörtüsünü (hımar) sonra göğüs örtüsünü (milhafe) verdi. Ümmü Külsüm sonra bir başka giysinin içine konuldu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5407])

Ebu Saidi’l-Hudri radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın: “Ölü, (Kıyamet günü), içinde öldüğü elbise ile diriltilecek” dediğini işittim.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5408])

Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kefen(e fazla ödeme)de ileri gitmeyin. Çünkü çabuk çürütülür.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5409])

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, Hamza İbnu Abdilmuttalib’i tek parçadan müteşekkil çizgili bir kumaşla kefenledi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5410])

Abdullah İbnu Amr İbni’I-As radıyallahu anhüma anlatıyor: “Ölü üç parça ile kefenlenir: Gömlek giydirilir, izar bağlanır, üçüncü giysi olan lifafeye sarılır. Eğer sadece bir kat giysi varsa onunla kefenlenir.”

Devamını Oku