(Hadis-i Şerif [5600])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Nikahı ilan edin, onu mescidlerde yapın. Üzerine de def vurun.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5601])

Yine Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Bir kadını, ensardan bir erkekle evlendirmiştik. Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Ey Aişe! Eğlenceniz yok mu? Zira ensar eğlenceyi sever!” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5603])

Amr İbnu Şu’ayb an ebihi an ceddihi anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Biriniz bir kadınla evlenir veya bir köle satın alırsa şöyle dua etsin: “Allahım, ben bunun hayırlı olmasını ve hayırlı bir yaratılış üzere olmasını diliyorum. Onun şerrinden ve şerli bir tabiat üzere olmasından sana sığınıyorum. Eğer bir deve satın alırsa, eliyle hörgücünün üstenden […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5604])

Zeyd İbnu Eslem radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Biriniz bir kadınla evlenir veya bir hizmetçi (köle) satın alırsa, perçeminden tutup ona bereketle dua etsin. Bir deve satın alınca hörgücünün tepesinden tutup, şeytan-ı racim’e karşı Allah’a istiazede bulunsun.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5605])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, evlenen bir kimseyi şöyle tebrik ederdi: “Allah sana (evliliği) mübarek kılsın, üzerine bereket indirsin, ikinizin arasını hayırda birleştirsin.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5606])

Hasan(-ı Basri) anlatıyor: “Akil İbnu Ebi Talib radıyallahu anh, Beni Cüşem’den bir kadınla evlenmişti. Onu: “Kaynaşma ve oğullar” dileyerek tebrik ettiler. Fakat o: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın kullandığı tabirlerle dua edin: “Allah size (evliliği) mübarek etsin ve size bereket versin” deyin!” dedi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5607])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam benimle Şevval’de nikah yapmıştı. Şevval’de gerdek yaptı. Yanında hangi kadını benden daha bahtlı idi?” (Urve der ki: “Hz. Aişe radıyallahu anha) yakınlarından olan kadınları şevval ayında gerdeğe sokmayı müstehab addederdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5608])

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Sizden kim hanımına temas etmek isteyince: “Allah’ın adıyla! Allahım, bizi şeytandan uzak tut ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut!” dese, sonra da Allah bu temastan onlara bir evlad nasip etse, şeytan ona ebediyen zarar vermez.”

Devamını Oku