(Hadis-i Şerif [5672])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Kimin iki hanımı olur ve aralarında adaletli davranmazsa Kıyamet günü (vücudunun) yarısı düşük olarak gelir.” Diğer bir rivayette “Bir tarafı eğri (mefluç) olarak” denmiştir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5673])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam gece taksiminde adalete riayet eder ve derdi ki: “Ey Allahım! Bu taksim benim iktidarımda olanda yaptığım bir taksimdir. Senin muktedir olup benim muktedir olmadığım şeyden dolayı beni levmetme!” Benim muktedir olmadığım” dediği şeyle kalbi kastederdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5674])

Yine Hz. Aişe anlatıyor: “Sevde Bintu Zeme’a radıyallahu anha, gününü Aişe’ye hibe etti. Böylece Resûlullah aleyhissalatu vesselam Aişe’ye iki gün ayırıyordu. Bir kendi günü, bir de Sevde’nin günü.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5675])

Yine Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam hastalandığı zaman kadınlarını çağırdı, yanında toplandık. “Ben sizleri teker teker dolaşacak durumda değilim. Uygun görürseniz Aişe’nin yanında kalmama müsaade edin, orada kalayım” buyurdular. Kadınlar da kendisine izin verdiler.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5676])

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın yanında dokuz hanım vardı. Kadınlara uğrama işini sıraya koyunca, birinci kadına ikinci bir uğrayışı dokuz gün sonra oluyordu. kadınlar, her akşam, Resûlullah’ın o gün geleceği odada toplanıyorlardı. (Bir gün) toplanma yeri Hz. Aişe’nin odasıydı. Zeyneb gelmişti. Resûlullah ona elini uzattı. Hz. Aişe: “Bu Zeyneb’tir, (bilmiyor musun)?” dedi. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5677])

Yine Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, hanımlarına gece ve gündüzleyin aynı saatlerde ziyarette bulunurdu. Onlar onbir tane idiler. Enes’e: “Buna takat getirebiliyor muydu?” denmişti. O: “Biz ona otuz kişinin gücü verildiğini konuşurduk” diye cevap verdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5678])

Yine Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Bakire, dul üzerine nikahlanırsa, bakirenin yanında yedi gün kalınması, sonra taksimat yapılarak sıraya konması; dul nikahlandığı zaman, yanında üç gün kalıp sonra taksimat yapılıp sıraya konması sünnettendir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5679])

Yine Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam Safiyye radıyallahu anha’yı aldığı zaman yanında üç gece ikamet etti. Safiyye dul idi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5680])

Ebu Bekr İbnu Abdirrahman, Ümmü Seleme radıyallahu anha’dan anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam benimle evlendiği zaman, yanımda üç gün ikamet etti ve dedi ki: “Sana ehlinden bir tahkir sözkonusu değil. Dilersen senin yanında yedi gün ikamet ederim. Ancak seninle yedi gün kalırsam diğer hanımlarımın yanında da yedi gün kalırım.”

Devamını Oku