(Hadis-i Şerif [5493])

Muttalib İbnu Abdillah İbni Kays İbnu Mahreme babası vasıtasıyla ceddinden anlattığına göre ceddi şöyle demiştir: “Ben ve Resûlullah aleyhissalatu vesselam Fil yılında doğduk.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5495])

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam Mekke’de, kendisine vahiy geldiği durumda onüç yıl ikamet etti. Altmışüç yaşında da vefat etti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5496])

Bir başka rivayette de şöyle demiştir: “Mekke’de ses işitir ve ışık görür olduğu halde onbeş yıl ikamet etti. Bunun yedi yılında ışıktan başka bir şey görmedi, sekiz senesinde vahiy aldı. Medine’de on yıl ikamet etti. Altmış beş yaşında olduğu halde vefat etti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5497])

Sahiheyn’de gelen bir diğer rivayette şöyle demiştir: “Vahiy Aleyhissalatu vesselam’a o kırk yaşında iken indirildi. Bundan sonra onüç yıl kaldı. Sonra hicretle emr olundu. O da Medine’ye hicret etti. Orada on yıl kaldı. Sonra vefat etti. Aleyhissalatu vesselam.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5498])

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “”Resûlullah aleyhissalatu vesselam altmışüç yaşında vefat etti. Hz. Ebu Bekir de altmışüç yaşında vefat etti. Hz. Ömer de altmışüç yaşında vefat etti. (Radıyallahu anhüma).”

Devamını Oku