(Hadis-i Şerif [5597])

Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Biriniz bir kadının talibi olunca, onun kendini evlenmeye davet eden yerini görmeye muktedirse, onu hemen yapsın.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5598])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Adamın biri Ensardan bir kadınla evlenmişti. Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Kadına baktın mı?” diye sordu. Adam: “Hayır” deyince: “Git, kadına bak. Çünkü ensarın gözlerinde bir şey vardır!” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5599])

Hz. Muğire radıyallahu anh’ın anlattığına göre, o bir kadın istemiştir. Resûlullah aleyhissalatu vesselam kendisine: “Ona bak! Zira bakman, aranızdaki uyum için daha muvafıktır!” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5592])

Yine Hz. Cabir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Şurası muhakkak ki kadın, şeytan suretinde gelir, şeytan suretinde gider. Biriniz bir kadında hoşuna giden bir husus görürse, hemen hanımına gelsin; zira bu, nefsinde uyananı giderir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5593])

İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, kişiyi, kardeşi bir kızı isteme sırasında o kıza talip olmaktan nehyetti. “Ne zaman isteyen vazgeçer veya kendine izin verirse o takdirde talib olabilir” buyurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5594])

İbnu Mes’ud radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bize hacet duasını öğretti. Şöyleydi: “Hamd Allah’a mahsustur. O’ndan yardım dileriz, O’ndan af talep ederiz, nefsimizin şerlerinden, amellerimizin kötülerinden O’na sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Allah kimi de saptırmışsa, onu da hidayete erdirecek yoktur. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Muhammed’in O’nun kulu ve […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5596])

Beni Süleym’den bir adam anlatmıştır: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’dan Ümame Bintu Abdilmuttalib radıyallahu anha’yı istedim, onu bana teşehhüd okumadan nikahladı.”

Devamını Oku