(Hadis-i Şerif [5713])

Ukbe İbnu Amir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurmuştur ki: “Nezir keffareti, başka bir şey zikredilmemişse yemin keffaretidir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5714])

İmran İbnu Husayn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Nezir iki çeşittir: Kimin nezri Allah’a taatla ilgiliyse bu nezir Allah içindir. Bunda vefa gerekir. Kimin nezri de Allah’a masiyetle ilgili ise işte bu nezir şeytan içindir, bunda vefa yoktur. Böyle bir nezirde bulunan kimse, nezri için, yeminde olduğu gibi keffarette bulunur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5708])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ma’siyette (günah şeylerde) nezir yoktur. Bunun kefareti de yemin kefaretidir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5709])

İbnu Amr İbnu’I-As radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ancak, kendisiyle Allah Teala hazretlerinin rızası talep edilen şeylerde nezir vardır. Sıla-ı rahmı koparma üzerine de yemin yoktur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5710])

İmran İbnu Husayn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdullar ki: “Ne bir masiyette ne de insanoğlunun malik olmadığı bir şeyde nezir yoktur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5711])

Yahya İbnu Sa’id radıyallahu anh anlatıyor: “Kasım İbnu Muhammed’in şöyle söylediğini işittim: “İbnu Abbas radıyallahu anhüma’ya bir kadın gelip: “Ben oğlumu kurban etmeye nezrettim! (Ne dersin?)” dedi. İbnu Abbas ona: “Oğlunu kesme, yeminine karşı keffarette bulun!” diye cevap verdi. Bu cevap karşısında orada bulunan yaşlı bir zat: “Bu nezirde nasıl keffaret olur?” dedi. İbnu Abbas […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5712])

Muhammed İbnu Münteşir anlatıyor: “Bir adam, Allah, düşmanından kurtardığı taktirde kendisini kurban etmeye nezretmişti. Durumu gelip İbnu Abbas radıyallahu anhüma’ya sordu. O da, hizmetçisi Mesruk’a sormasını söyledi. Adam ona sorunca, Mesrûk: “Sen kendini kurban etme. Çünkü, eğer mü’min biriysen, mü’min bir canı öldürmüş olacaksın; yok eğer kafirsen, cehenneme gitmede acelecilik etmiş olacaksın. En iyisi, bir […]

Devamını Oku