(Hadis-i Şerif [2879])

Harise İbnu Vehb (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Mina’da bize, sayıca en çok olduğumuz ve en ziyade güven içinde olduğumuz bir zamanda namazı iki rek’at kıldırdı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2880])

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Mina’da bize iki rek ‘at kıldırdı, arkasından Ebu Bekr de öyle kıldırdı, Ebu Bekir’den sonra Hz. Ömer ve hilafetinin başında Hz. Osman (radıyallahu anhüma) da iki kıldırdılar. Sonra Hz. Osman dört rek’atli olarak kıldırdı. İbnu Ömer imamla kılarsa dört kılardı, yalnız kılınca da iki kılardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2881])

Hz. Osman (radıyallahu anh) ‘dan anlatıldığana göre, Taif’de emval edinip orada ikamet etmeyi arzu ettiği zaman.Mina ‘da dört rek’at kıldı. Sonra imamlar bununla amel ettiler. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2882])

Bir rivayette de şöyle denmiştir: “Hz. Osman (sonradan) bedeviler sebebiyle dört kılmıştır. Çünkü o sene pek çok bedevi hacc ‘a gelmişti. Namazın dört rek’at olduğunu öğretmek için halka dört rek’at kıldırdı.” Bir rivayette de şöyle denmiştir: ” (Hz. Osman Mina ‘da dört kıldı.) Çünkü o, Hacc ‘tan sonra ikamete azmetmişti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2883])

Yine Ebu Davud ‘un kaydına göre İbnu Mes ‘ud (radıyallahu anh) (Mina’ da) namazı dört kılmştı. Kendisine: “Sen, (daha önce dört kıldığı için) Osman ‘ı ayıplamıştın, şimdi ise dört kılıyorsun! denilmişti. (Özür beyan ederek) şu cevabı verdi: “Muhalefet zararlıdır. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2884])

Hz. Ömer (radıyallahu anh)’den anlatıldığına göre, Mekke’de namazı halka iki rek’at kıldırdı. Selamı verince: “Ey Mekkeliler!”dedi, namazlarınızı dörde tamamlayın.Biz yolcuyuz(bu sebeple iki kıldık)!.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2871])

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Medine ‘de öğle namazını Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ile dört rek ‘at kıldık. Mekke ‘ye gitmek üzere yola çıkıp Zülhuleyfe ‘ye gelince ikindiyi iki rek’at kıldı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2872])

Yine Hz. Enes (radıyallahu anh) ‘in anlattığına göre kendisinden kasru’s-salat yani namazın kısaltılması hakkında sorulmuştu. Şöyle cevap verdi: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) üç millik mesafeyi veya Şu’be’nin şekkine göre üç fersah mesafeyi dışarı çıktı mı iki rek’at kılar.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2873])

İmam Malik’e ulaştığına göre, İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) Mekke- Taif arasındaki kadar, Mekke- Usfan arasındaki kadar ve keza Mekke -Cidde arasındaki kadar mesafede namazı kasrediyordu.” Malik der ki: “Bu mesafeler dört berid’ dir.”

Devamını Oku