(Hadis-i Şerif [2750])

Tirmizi‘nin.İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) ‘dan yaptığı bir rivayette şu ziyade gelmiştir: İbnu Abbas der ki: “Bir adam gelerek dedi ki, “Ey Allah ‘ın Resûlü! gece uyurken rüyamda kendimi gördüm. Sanki ben bir ağacın arkasında secde yapıyorum. Ben secde yaptım, secdem üzerine ağaç da secde yaptı. Onun şöyle söylediğini işittim: ” Allah ‘ım, secdem sebebiyle bana […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2742])

Amr İbnu’l-As (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) bana Kur’an dan onbeş secde ayeti okuttu. Bunlardan üçü Mufassal surelerdedir. Hacc sûresinde de iki secde ayeti var.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2743])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) demiştir ki: “Sad sûresi azaimi sücûd’dan değildir. Nitekim ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ı o sûrede secde edip: “Davud (aleyhisselam) bu secdeyi tevbe secdesi olarak yaptı, biz ise şükür olarak yapıyoruz!” dediğini işittim.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2744])

İbnu Mes ‘ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Vennecmi suresini okudu ve secde-i tilavette bulundu, beraberindekiler de secde ettiler. Ancak, aralarında bulunan Kureyşli bir ihtiyar yerden bir avuç toprak alarak alnına götürdü ve:”Bu bana yeter” dedi. İbnu Mes ‘ud der ki: “Ben sonra bu herifin kafir olarak öldürüldüğünü gördüm. Bu Ümeyye İbnu Halef’di. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2746])

Ebu Seleme, Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) ‘den naklettiğine göre, Ebu Hüreyre İza ‘s-Semaun-şakkat suresini okudu ve secde etti. Ben kendisine: “Ey Ebu Hüreyre seni secde eder görmüyor muyum! ” dedim. Bana: “Resulullah ‘ı secde eder görmemiş olsaydım ben de secde etmezdim ! ” cevabını verdi. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2747])

Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz Resulullah (aleyhissalatu veam) ‘la İza’s-Semaun-şakkat suresinde ve İkra ‘ bismi Rabbikellezi halaka suresinde secde ettik.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2748])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma): “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Medine ‘ye (hicretle) geldiği günden beri mufassal surelerden hiç birinde secde etmemiştir” dedi.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2749])

Hz. Aişe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissaltu vesselam), geceleyin yaptığı tilavet secdelerinde şöyle derdi: “Yüzüm, kendisini yaratan (maddi ve manevi çeşitli cihazlarla teçhiz, tezyin ve) tasvir eden, ilahi güç ve kudretiyle onda işitme ve görme duyguları açan Zat’a secde etti.”

Devamını Oku