(Hadis-i Şerif [2584])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bize yedi aza üzerine secde etmemizi, saçımızı ve elbisemizi toplamamamızı emretti. Bu azalar Şunlardır: “Alın, eller, diz kapakları, ayaklar.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2585])

Bir diğer rivayette şöyle demiştir: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Ben yedi kemik üzerine secde etmekle emrolundum: Alın, -ve eliyle burnunu işaret etti- eller, diz kapakları, ayakların etrafları. Ne elbiseleri ne de saçı (secde sırasında) toplamayız.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2586])

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’a nisbet ederek buyurdu ki: “Eller de secde eder, tıpkı alnın secde etmesi gibi. Öyleyse, biriniz alnını secdeye koyunca ellerini de koysun. Alnı secdeden kaldırdımı onları da kaldırsın.”

Devamını Oku