(Hadis-i Şerif [2564])

İbnu Mes’üd (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) bize namazı şöyle öğretti: “Önce tekbir getirdi iki elini kaldırdı. Rüküya gittiği zaman ellerini dizlerinin arasında kavuşturdu. Ravi der ki: “Sa’d’a bu haber ulaşınca: “Kardeşim doğru söyledi. Biz böyle yapardık, sonra şununla emredildik dedi ve bununla diz kapaklarını kavrayıp avuçlamayı kastetti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2580])

Malik İbnu’l-Huveyris (radıyallahu anh)’in anlattığına göre Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı namaz kılarken görmüştür. Efendimiz, tek rekatte iken, tam bir oturuş vaziyeti almadan kalkmamıştır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2581])

Nafi (rahimehullah) anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) secde ettiği zaman ellerini, yüzünü koyduğu şeyin üzerine ko;yardı. Ben O’nu çok soğuk bir günde gördüm, ellerini (giymekte olduğu) bürnusunun altında çıkarmış çakılların üzerine koymuştur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2566])

Ebu İshak anlatıyor: “Bera İbnu Azib (radıyallahu anh) bize secdeyi şöyle vasfeyledi: Ellerini (yere) koydu, dizleri üzerine dayandı, kalçasını (havaya) kaldırdı ve: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) böyle secde yaparlardı” buyurdu.” Bir diğer rivayette: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) namaz kılınca kollarını kanat gibi yanlarına açardı” denmiştir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2582])

Mecze‚ İbnu Zahir, Ashabu Şecere’den Uhban İbnu Evs’ten naklettiğine göre, Uhban “Diz kapaklarından rahatsızdı, secde ettiği zaman dizkapağının altına minder koyardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2567])

Bera (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Secde ettiğin zaman ellerini yere koy, dirseklerini (havaya) kaldır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2583])

Nafi (rahimehullah) anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) şöyle derdi: “Hasta kimse secde etmeye muktedir olamazsa başıyla ima eder, alnına herhangi bir şey kaldırmaz.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2568])

Tirmizi‘nin bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Bera’ya: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam secde edince yüzünü nereye koyardı?” diye sordum. “Ellerinin arasına” diye cevap verdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2569])

Abdullah İbnu Malik İbni Buhayne (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) namazda secdeye gidince ellerinin arasını, koltuk altı beyazlıkları görününceye kadar açardı.”

Devamını Oku