(Hadis-i Şerif [2929])

Yine Tirmizi ‘nin bir diğer rivayetinde Hz. Aişe şöyle der: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) öğlenin farzdan önceki dört rek’atli sünneti, namazdan önce kılamazsa sonra kılardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2930])

Ümmü Habibe (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: “Kim öğleden önce dört, öğleden sonra da dört (rek’at nafile) kılarsa, Allah onu ateşe haram eder. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2931])

Bir rivayette de şöyle gelmiştir: “Kim öğleden evvel dört, öğleden sonra da dört (rek’at nafile) kılmaya devam ederse Allah onu ateşe haram eder.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2932])

Hz. Ebu Eyyub(radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Öğlenin farzından önce tek bir selamla kılınan dört rek’at nafile var ya bunların önünde sema kapıları açılır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2933])

Abdlullah İbnu’s-Saib (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) güneşin zevalinden sonra ve öğleden önce dört rek ‘at namaz kılardı ve derdi ki: “Şimdi sema kapılarının açıldığı bir vakittir. Bu anda salih bir amelimin oray yükselrnesini isterim”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2934])

Hz. Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki:”Öğleden önce zevalden sonra dört rek’at vardır ki bunlar seherde emsalleri değerindedirler. Her ne varsa, bu saatte mutlaka Allah’ı tesbih eder. ” Resulullah sonra şu ayeti okudular: “Allah’ın yarattığı şeylerin gölgeleri sağa sola vurarak, Allah’a boyun eğerek secde etmekte olduklarını görmüyorlar mı?”(Nahl 48).

Devamını Oku