(Hadis-i Şerif [2992])

Abdurrahman İbnu Ebi Leyla (rahimehullah) anlatıyor: “Bize, Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ın kuşluk namazı kıldığını Ümmü Hani ‘den başka kimse anlatmadı. O dedi ki: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) Fetih günü, benim eve geldi, yıkandı ve sekiz rek’at namaz kıldı. Ben bundan daha hafif bir namazı hiç görmedim. Ancak rükû ve secdeleri tam yapıyordu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2993])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Dostum aleyhissalatu vesselam, bana her ay üçgün oruç tutmamı, iki rek’at kuşluk, yatmazdan önce de vitir’ namazı kılmamı tavsiye etti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2994])

Ebu Zerr (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Her gün, sizin her bir mafsalınız için bir sadaka terettüp etmektedir. Her tesbih bir sadakadır. Her tahmid bir sadakadır, her bir tehlil bir sadakadır. Emr-i bi’l-ma’ruf bir sadakadır. Nehy-i ani’l-münker de bir sadakadır. Bütün bunlara, kişinin kuşlukta kılacağı iki rek’at nemaz kafi gelir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2995])

Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “İnsanda üçyüzaltmış mafsal vardır. Her bir maf sal için bir sadakada bulunması gerekir. ” (Bunu işitenler): “Buna kimin gücü yeter?” dediler: Aleyhissalatu vesselam: ” Mescidde toprağa gömeceği bir balgam, yoldan bertaraf edeceği, bir engel… Bunları bulamazsa, kuşluk vakti kılacağı iki rek’at namaz!”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2996])

Ebu Zerr ve Ebu ‘d-Derda (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri dedi ki: “Ey Ademoğlu! Günün evelinde benim için dört rek’at namaz kıl, ben de sana günün sonunu garantileyeyim. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2998])

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: “Kim kuşluk namazını oniki rek’at kılarsa Allah Teala Hazretleri, cennette onun için altından bir köşk bina eder.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3000])

Zeyd İbnu Erkam (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyundular ki: “Kuşluk namazı, boduğun (yani deve yavrusunun) ayağı kumdan yanmaya başladığı andan itibaren kılınır.”

Devamını Oku