(Hadis-i Şerif [2783])

Ümmü Seleme (radıyallahu anha) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) selam verince yerinde bir miktar kalırdı. Allah bilir ya, bizim görüşümüze göre O nun kalışı, kadınların erkeklerden önce çıkmalarını sağlamak içindi. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2784])

Sevban (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Üç şey vardır, onları yapmak kimseye helal olmaz: “Kişi bir kavme imamlık yapar, sonra da sadece kendisi için dua eder, cemaatini dua dışı bırakır; bunu yapan onlara ihanet eder. Kişi, izin almazdan önce bir evin içine bakamaz, bunu yapan ev halkına ihanet eder. Kişi küçük abdestine […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2767])

Itban İbnu Malik (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: “Cemaate, Kitabullah’ı en iyi okuyan kimse imam olur. Eğer kıraatte (okumada) herkes eşitse, sünneti en iyi bilen; sünneti bilmede eşitseler, hicret etmede evvel olan; hicrette de eşitseler, yaşca büyük olan imam otur. Kişi misafir olduğu evin sahibine veya (emri altında çalıştığı) sultanı na imamlık yapmasın, […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2768])

Ebu Said (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: ” (Namaz kılacaklar) üç kişi iseler içlerinden biri imam olsun. İmamlığa ehak olan akra’ (Kur’an-ı Kerim’i daha iyi okur) olandır. . ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2769])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Sizin için hayırlınız ezan okusun, kurra olanınız da imam olsun. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2770])

Amr İbnu Selime (radıyallahu anh) anlatıyor “Ben altı veya yedi yaşımda iken kendi kavmime imamlık yaptım. O zaman ben, aralarında Kur ‘an ‘ı en çok bilen kimseydim. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2771])

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “İlk muhacirler geldlği zaman, Resulullah (aleyhlssalatu vesselam) gelmezden önce, Kuba ‘da (Usbe adında) bir menzile indiler. Onlara Ebu Huzeyfe ‘nin azadlısı Salim imamlık yapıyor idi. O, Kur’an’ı ezbere bilmede herkesten ileriydi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2773])

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam), İbnu Ümmi Mektum ‘u ama olduğu halde, halka imamlık etmesi için (sefere çıkarken) yerine halef tayin etti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2774])

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Muaz (radıyallahu anh), Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ile yatsıyı kılar, sonra kavmine döner, bu namazı onlara kıldırırdı. “

Devamını Oku