(Hadis-i Şerif [2950])

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:”Resulullah (aleyhissalatu vesselam) hutbe verirken bir adam girdi. Resulullah adama: “Namaz kıldın mı?” dedi. Adam: “Hayır!” dedi. Efendimiz: “Öyleyse iki rek’atini kıl!” diye emretti.” Bir rivayette şöyle gelmiştir: “. . . Kalk, iki rek ‘at kıl.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2953])

Nafi merhum anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma), cuma günü bir adamın cumayı kılarken durduğu yerden hiç kımıldamaksızın iki rek’at daha kılmaya devam ettiğini görmüştü, adamı bundan men etti ve: “Cum’a’yı dört mü kılıyorsun?” dedi. İbnu Ömer, cum’a günü evinde iki rekat kılar ve etrafındakilere: “Resulullah böyle kılardı!” derdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2954])

Ata anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) Mekke ‘de cumayı kıldı mı ilerler iki rek’at daha kılardı; sonra biraz daha ilerler ve dört rek ‘at daha kılardı. Medine ‘de olunca da cum’ayı kılar sonra evine döner, iki rek’at daha kılardı, bunu mescidde kılmazdı. Bu durumun sebebi nedir? diye kendisinden sorulmuştu: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) böyle yapardı” dedi. […]

Devamını Oku