(Hadis-i Şerif [2817])

Süleyman Mevla Meymûne ‘nin İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) ‘den naklettiğine göre, İbnu Ömer şunu anlatmıştır: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Bir günde aynı namazı iki sefer kılmayın.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2818])

Nafi (rahimehullah) anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) diyordu ki: “Kim akşamla sabahı kılar sonra da bu namazlarda imama yetişirse, onlara dönmesin. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2820])

Rebi’a İbnu Ebi Abdirrahman (rahimehullah) anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma), mescide geldiği vakit, cemaat namazı kılmış ise hemen farza başlardı, ondan önce başka namaz kılmazdı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2821])

Abdullah İbnu Amr İbni ‘l-As (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “İmam namazı kılıp teşehhüdü tamamladıktan sonra, selam vermezden önce hades vaki olsa (yani abdesti bozulsa), namazı tamamlanmıştır, namazını tamamlayan cemaatteki diğer kimselerin namazı da tamamlanmıştır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2822])

Hz. Ebu Hüreyre anlatıyor: ”Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “(İmamlar) sizin için kılarlar. Doğru kılarlarsa (sevabı) sizedir. Hatalı kılarlarsa (sizin namazınızın sevabı) sizedir, hata onların aleyhlerinedir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2816])

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma)’in anlattığın göre, bir adam kendisine sordu: “Ben evde namazımı kılıp sonra da imamla namaza yetişiyorum; onunula da namaz kılayım mı?,” “Evet! ” deyince adam tekrar. sordu: “Peki, bunlardan hangisini (farz olan) namazım yapayım ? ” “Bu senin elinde mi? dedi, bu Allah’a kalmışıtır, dilediğini (asıl farz olan) namazın yerine sayar!”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2785])

Ebu Mes ‘ûd el-Bedri (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) namazda omuzlarımıza eliyle dokunur ve: “Düzgün olun, karışık durmayın, sonra kalblerinize de karışıklık ve ihtilaf girer. Hemen arkama, sizden akıl ve dirayet sahibi olanlar dursun. Sonra tedricen bunları takibedenler, sonra da onları takibedenler dursun” derdi. ” Ebu Mes ‘ud ilave eder: “Bugün sizler ihtilafta çok […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2801])

Bera (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz, Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte namaz kılarken, o “semi’allahu li-men hamideh” deyince, bizden kimse, Resulullh (aleyhissalatu vesselam) alnını yere koyuncaya kadar, sırtını eğmezdi. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2786])

İbnu Mes ‘ud (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Benim hemen arkama sizden akıl ve dirayet sahipleri dursun. Sonra onları takip edenler, sonra onları takip edenler, sonra da onları takip edenler dursun. Çarşıların karışıklığından sakının. ”

Devamını Oku