(Hadis-i Şerif [2861])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Birinizin Harre’nin sırtında namaz kılması, onun için cum’a günü oturup oturup imam hutbeye başlayınca gelip cemaatin omuzlarını yararak cemaate katılmasından hayırlıdır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2863])

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Sizden kimse, cum’a günü kardeşini kaldırıp sonra da yerine oturmasın. Lakin: “Açılın” desin.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2864])

Nafi (rahimehullah) anlatıyor:”İbnu Ömer (radıyallahu anhüma)’i işittim, diyordu ki: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) kişinin bir başkasını kaldırarak yerine oturmasını yasakladı.” Nafi ‘ye: “Bu yasak cum’a’ya mı mahsus?” diye soruldu. “Cum’a ve diğer günlerde!” diye cevap verdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2865])

Mu ‘az İbnu Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam), cum’a günü imam hutbe verirken hubve tarzında oturmayı yasakladı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2866])

Şeddad İbnu Evs (radıyallahu anh) anlatıyor: “Hz. Muaviye (radıyallahu anh) ile Beytu’l-Makdis ‘te hazır oldum. Bize cum ‘a kıldırdı. Baktım ki, mescidde bulunanların çoğu Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ın ashabı idi ve imam hutbe verirken ihtiba ederek oturmşlardı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2867])

Amr İbnu Şu ‘ayb an ebihi an ceddihi (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam), cum ‘a günü namazdan önce cemaat teşkilini yasakladı. “

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2868])

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor:”Resulullah (aleyhissalatu vesselam), cum’a günü minbere çıkınca: “Oturunuz!” dedi. Bunu İbnu Mes’ud (radıyallhu anh) işitince olduğuyere oturdu, tam mescidin giriş kapısını üstüydü. Resulullah (aleyhisalatu vesselam) onu bu halde gördü ve: “Gel! Ey Abdullah İbnu Mes’ûd!” buyurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2869])

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdularki: “Cum’a günü biriniz (mescitte) uyuklayacak olursa oturduğu yeri değiştirsin. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2870])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ın mescidinde kılınan cum ‘adan sonra ilk kılınan cum ‘a namazı, Bahreyn köylerinden olan Cuvasa’daki Abdü’l-Kays mescidinde kılınan namazdı.”

Devamını Oku