(Hadis-i Şerif [2727])

Abdullah İbnu Muhammed İbni Ebi Bekr (rahimehullah) anlatıyor: “Hz. Aişe (radıyallahu anha)’ nin yanında idik. Yemeği getirildi. Derken Kasım İbnu Muhammed namaza kalktı, Hz. Aişe: “Resulullah (alehissalatu vesselam) ‘ın şöyle söylediğini işittim ” dedi: “Yemeğin yanında namaz kılınmaz, iki habisin (yani büyük ve küçük abdestin) sıkışmasında da kılınmaz. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2728])

Abdullah İbnu’l-Erkan (radıyallahu anh)’ın anlattığına göre: “… Halka imamlık yapıyordu. (Bir seferinde) ikamet getirilmişti. Bir adamın elinden tutup öne sürdü ve: “Resulullah (aeyhissalatu vesselam) ‘ın: “Namaz başlarken birinizin hela ihtiyacı gelirse, önce helaya gitsin! ”dediğini işittim dedi,”

Devamını Oku