(Hadis-i Şerif [2922])

Muhammed İbnu İbrahim, ceddi Kays İbnu Amr ‘dan anlattığına göre: Resulullah (aleyhissalatu vesselam) geldi ve namaza duruldu. Onunla birlikrte sabah namazını kıldım. Sonra namaz bitince beni namaz kılar buldu. “Ağır ol ey Kays! dedi. Bir namaz daha mı kılıyorsun? ” “Ben sabahın sünnetini kılmamıştım (onu kılıyorum) ” deyince: “Öyleyse hayır; (bunda bir beis yok) ” […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2923])

Abdullah İbnu Malik İbnu Buhayne (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ikamet başladıktan sonra namaz kılmakta olan bir adam gördü. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) namazdan çıkınca halk adamın etrafını sardı ve (Resulullah ona): “Sabahı dört mü (kılıyorsun)? Sabahı dört mü (kılıyorsun)?” dedi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2924])

Abdullah İbnu Sercis (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabah namazını kılarken bir adam mescide girdi. Mescidin yan tarafında sünneti kıldı. Sonra Rsulullah ‘a dahil olup O ‘nunla da farzı kıldı. Aleyhissalatu vesselam namazı bitirince: “Ey falan, şu iki namazdan hangisini sayıyorsun? Tek başına kıldığını mı, bizimle kıldığını mı! ” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2925])

Ebu Seleme (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ashabtan bir cemaat ikameti işitmişti, hemen (sünnet) namaza kalktılar. Resulullah (aleyhissalatu vesselam) onlara: “İki namazı beraber mı kılıyorsun. namazı beraber mi kılıyorsunuz? ” diye çıkıştı. Bu (hadise) sabah namazı sırasında cereyan etmişti. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2926])

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Kim sabahın iki rek’atini vaktinde kılamazsa güneş doğduktan sonra kılsın.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2927])

İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) ‘den anlatıldığına göre, sabah namazının sünnetini kaçırdığı olmuştur: Ancak güneş doğdu sonra onu kaza etmiştir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2917])

Yine Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) sabahın iki rek ‘atinde şunları okurdu: “Kul ya eyyuhe ‘l- Kafirun ” ve “Kul hüvallahu ahad.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2918])

Tirmizi‘nin İbnu Mes’ud’dan kaydettiği bir rivayette şöyle gelmiştir: “Ben bir ay kadar Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ı göz ucuyla takib ettim, sabahın farzdan önce kılınan iki rek ‘atinde şu sureleri okuyordu: “Kul ya eyyühe’l-Kafirun” ve “Kulhüvallahu ahad.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2919])

Bu rivayet Nesai ‘de biraz farkla şöyle gelmiştir: “Ben Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’ı yirmi kere göz ucuyla takib ettim, akşamın farzından sonra kılınan iki rek’atle, sabahın farzından önce kılınan iki rek ‘atte Kafirûn ve İhlas surelerini okuyordu.”

Devamını Oku