(Hadis-i Şerif [2942])

Hz. Enes (radıyallahu anh) anlatıyor: “Müezzin akşam ezanını okuduğu zaman Resulullah (aleyhissalatu vesselam) ‘ın ashabından bir grup kalkıp mescidin sütunlarına doğru koşup Resulullah (aleyhissalatu vesselam) (evinden) çıkıncaya kadar akşamdan önce ikişer rek’at nafile kılıyordu.” Müslim‘in rivayetinde şu ziyade var: “Bazan biryabancı gelip mescide girecek olsa, namaz kılanların çokluğunu görünce, akşamın farzını kılınmış zannederdi. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2943])

Abdullah İbnu Mugaffel el-Müzeni (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) dediler ki: “Akşamdan önce iki rek’at namaz kılın! ” (Efendimiz) sonra, insanların bunu bir sünnet yapmasından korkarak ” Dileyen kılsın” dediler. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2944])

Sahiheyn’in kaydettiği bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam): “Akşam namazından önce namaz kılın” dediler ve (bunu üç kere tekrar ettiler), üçüncüde ise, halk bunu bir sünnet edinir korkusuyla, “Dileyen” buyurdular. ”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2945])

İbnu Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam)’la birlikte, akşam namazından sonra hane-i saadetlerinde iki rek’at (nafileyi) kıldım.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2946])

Ka’b İbnu Ucre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam), Beni Abdi’l-Eşhel mescidinde akşam namazını kılmıştı. Cemaat, farzı bitirince nafileyi kılmaya başladı. Bunu gören Resulullah: “Bu, evlerin namazıdır” buyurdular. ” Nesai‘de şu ifade vardır: ” Size, bu namazı evlerde kılmanız gerekir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2947])

Mekhûl merfu olarak rivayet etmiştir: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki : “Kim akşam namazından sonra hiç konuşmadan iki rek’at -bir rivayette dört- kılarsa namazı illiyyûna yükseltilir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [2948])

Huzefye (radıyallahu anh) de benzer bir rivayette bulunmuş ve şu ziyadeyi yapmıştır: “Resulullah (aleyhissalatu vesselam) derdi ki: “Akşamın farzından sonraki iki rek’ati kılmada acele edin, çünkü onlar farz namazıyla birlikte yükselirler.”

Devamını Oku