(Hadis-i Şerif [5949])

Seleme İbnu Nu’aym İbni Mes’ud el-Esca’i, babası radiyallahu anh’tan anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın, Müseylime’nin kendisine yazdığı mektubu okuyunca, mektubu getiren iki elçiye şöyle söylediğini işitmiştir: “Bu yazdığı meselede siz ne diyorsunuz?” Elçiler: “Biz de onun söylediğini söyleriz!” dediler. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam: “Eğer elçileri öldürmemek kaide olmasaydı boyunlarınızı muhakkak uçururdum!” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5950])

İbnu Amr İbnu’l-As radiyallahu anhuma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam, beraberinde Taif’e giderken bir kabre uğrayınca şunu söylemişti: “Bu kabir, Ebu Rigal’in kabridir. Şu Harem mıntıkası sebebiyle (kavmine gelen musibetten) masum kalmıştı. (Harem’den harice) çıkınca kavmini çarpan bela onu da burada yakaladı ve buraya defnedildi. Söylediğimin delili, altından bir dalın beraberinde gömülmüş olmasıdır. Eğer kabri açacak […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5915])

Hz.Cabir radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Geceleyin köpeklerin havlamasını ve merkeplerin anırmasını işittiğiniz zaman, şeytandan Allah ‘a sığının. Çünkü onlar, sizlerin görmediklerinizi görürler.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5931])

Hz.Aişe radiyallahu anha anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam (bir Gün): “Aranızda mugarribler görüldü mü?” diye sordu. Ben: “Mugarribler de ne?” dedim. “Onlar kendilerine cinlerin iştirak ettikleri kimselerdir!” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5947])

İbnu Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “İki (büyük) nimet vardır. İnsanların çoğu onlar hususunda aldanmıştır: – Sıhhat – Ve boş vakit!”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5916])

İbnu Ömer radiyallahu anhuma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Iyne usulüyle alış-verişte bulunur, sığırların peşine düşer ziraate razı olur ve cihadi da terkederseniz, Allah size Öyle bir zillet verir ki, dininize tekrar rücu etmedikçe o zilleti kaldırmaz.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5932])

İbnu Abbas radiyallahu anhuma anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Badiyede (kırda, sahrada, köyde) yaşayan kabalaşır, av peşinde koşan gaflete düşer. Sultanın kapısına gelen fitneye düşer. Kişi sultana yakınlığını artırdığı nisbette Allah’tan uzaklaşır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5948])

Yine İbnu Abbas radiyallahu anh anlatıyor: “Müseylime-i Kezzab, Resulullah aleyhissalatu vesselam zamanında (Medine’ye) gelip ve: “Eğer Muhammed bu işi (hilafeti) kendinden sonra bana bırakırsa ben ona tabi olurum” demeye başladı. Sonra kavminden kalabalık bir cemaatle Medine’ye geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam da Sabit İbnu Kays İbni Semmas ile birlikte ona uğradı. Bu sırada Aleyhissalatu vesselam’ın elinde […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5917])

Ebu Umame radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam’ın saban ve diğer bir ziraat aleti görünce: “Bunun girdiği bir eve, Allah mutlaka zillet de sokar!” dediğini işittim.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5933])

Hz.Ebu Hureyre radiyallahu anh anlatıyor: “Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ömrün biraz uzarsa ellerinde sığır kuyruğu gibi birşeyler taşıyan bir takım insanları çok geçmeden göreceksin. Onlar Allah ‘ın gadabına uğrayarak sabaha ererler, Allah ‘ın neşetine uğrayarak akşama ererler.” Resulullah bir başka rivayette de: “ateş ehlinden iki sınıf vardır, henüz onları görmedim: Yanlarında sığır kuyruğu gibi […]

Devamını Oku