(Hadis-i Şerif [4703])

Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Mala kim varis olursa vela’ya da varis olur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4704])

Amr İbnu Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Vela, erkeklerden en büyüğe aittir. Kadınlar, velaya (iki durum dışında) varis olamazlar. Bu iki durum şudur: Bizzat azad ettikleri veya azad ettiklerinin azad ettikleri.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4705])

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Hz. Aişe radıyallahu anha, azad etmek niyetiyle bir cariye satın almak arzu etti. Ancak, kölenin sahibi velanın kendilerine ait olmasını şart koydu. Hz. Aişe durumu Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a söyledi. Efendimiz: “Bu şart sana mani olmasın, (zira batıldır); vela, köleyi kim azad etmişse ona aittir!” buyurdu.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [4706])

Ebu Bekr İbnu Abdirrahman İbni’l-Haris İbni Hişam anlatıyor: “As İbnu Hişam ölmüş, geride üç oğlan bırakmıştı. Bunlardan ikisi bir anadan, biri de bir başka anadandı. Aynı anadan olan iki oğlandan biri daha öldü. Bu da mal ve azadlılar bıraktı. Aynı anadan olan kardeşi mala ve azadlıların velasına varis oldu. Sonra da mal ve velaya varis […]

Devamını Oku