(Hadis-i Şerif [3436])

Ukbe İbnu Amir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir adama: “Sana falan kadını nikahlasam razı mısın?” diye sordu. Adam, “Evet! ” deyince, bu sefer o kadına sordu: “Seni falan erkekle nikahlasam razı olur musun?” Kadın, “Evet!” deyince bunları birbirlerine nikahladı. Erkek, kadınla gerdeğe girdi, ama kadın için bir mehir belirlemedi, herhangi bir şey de […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3437])

Ravilerden biri, bu hadisin baş kısmına şu ilavede bulundu: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Nikahların en hayırlısı en kolayıdır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3438])

İbnu Mes’ud radıyallahu anh’ın anlattığına göre ona, kocası ölen bir kadından soruldu, kocası ona mehir tesbit etmemiş, henüz kendisiyle gerdek de yapmamış. Kadına şu cevabı verdi: “Kadın mehrin tamamını alır (ne eksik, ne fazla ) iddet bekler ve miras’a da iştirak eder. Ma’kıl İbnu Sinan söz alarak dedi ki: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ı işittim, Berva’ Bintu […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3439])

Nafi anlatıyor: “Ubeydullah İbnu Ömer’in bir kızı vardı. Annesi de Bintu Zeyd İbni’l-Hattab idi. Bu kız, Abdullah İbnu Ömer’in bir oğlunun nikahı altında idi. Oğlan, Zeyd İbul’-Hattab’ın kızıyla gerdek yapmadan vefat etti, üstelik henüz mehir de tesbit etmemişti. Kızın annesi, Abdullah ‘a gelerek kızın mehrini taleb etti. İbnu Ömer radıyallahu anh kadına: “Kızınıza mehir yoktur. […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3440])

İbnu Ömer radıyallahu anhüm demiştir ki: “Boşanan her kadının bir istifade (tazminat) hakkı vardır. Bu tazminattan, kendisine mehir tayin edildiği halde, temas vaki olmadan boşanan hariçtir. Böyle bir kadın, kendisi için tesbit edilen mehrin yarısını alır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3442])

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Hz. Ali, Fatıma radıyallahu anhüma’yı nikahlayınca, hemen gerdek yapmak istedi. Resûlullah aleyhissalatu vesselam ise, mehir olarak bir şeyler verinceye kadar buna mani oldu. Hz. Ali radıyallahu anh: “Benim verecek bir şeyim yok!” demişti. Aleyhissalatu vesselam: “Ona zırhını ver!” buyurdu. Hz. Ali radıyallahu anh (bu maksadla) zırhını verdi, sonra da gerdek […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3443])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, bana, kocası kadına bir şey vermezden önce kadını kocasına göndermemi emretti.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [3444])

Ukbe İbnu Amir radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Yerine getirilmeye en ziyade layık olan şart, ferçleri helal kılmak üzere kabul ettiğiniz şartlardır.”

Devamını Oku