(Hadis-i Şerif [5256])

İbnu Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam saf ipekten yapılmış elbiseyi yasakladı. Ama alem olarak konan ve kumaşın direzisinde kullanılan ipeğe yasak yoktur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5257])

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam Zübeyr İbnu’l-Avvam ve Abdurrahman İbnu Avf radıyallahu anhüma için kendilerindeki uyuz sebebiyle ipekli giymelerine izin verdi.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5258])

Bir rivayette de şöyle denmiştir: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam’a (hacc sırasında) bitten şikayet ettiler. Aleyhissalatu vesselam onlara katıldıkları gazveleri sırasında ipek gömlekler giymeye ruhsat tanıdı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5259])

Süveyd İbnu şafele anlatıyor: “Hz. Ömer radıyallahu anh el-Cabiye’de halka hitap ederek: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam iki, üç veya dört parmak yeri hariç, ipek giymeyi yasaklamıştı!” dedi.”

Devamını Oku