(Hadis-i Şerif [5311])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam: “Ey Allah’ın Resülü! Müşriklere beddua et, onları lanetle!” denilmişti. Şu cevabı verdi: “Ben rahmet olarak gönderiIdim, lanetleyici olarak değil!”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5312])

Hz. Ebu Zerr radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Bir kimse diğer bir kimseyi fıskla veya küfürle itham etmesin. Aksi taktirde, itham edilen arkadaşında bunlar yoksa, kelime kendine dönderilir.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5314])

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor; “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Allah Teala hazretleri şöyle dedi: “Ademoğlu, dehre söverek beni üzüyor. Halbuki ben dehrim. Emir benim elimde. Gece ve gündüzü ben çeviririm.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5315])

İbnu Abbas radıyallahu anhüm anlatıyor: “Bir kişinin ridasını rüzgar savurmuştu, tutup rüzgara lanet etti. Resûlullah aleyhissalatu vesselam müdahale buyurdu: “Sakın rüzgara lanette bulunmayın. O memurdur, (Allah’ın emriyle) iş görmektedir. Şunu bilin ki, kim bir şeye haksızlıkla lanet ederse, lanet kendisine döner.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5316])

Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Bu rüzgar, Allah’ın rahmetindendir. Rahmeti de, azabı da getirir. Onu görünce, sakın ona sövmeyin. Allah’tan rüzgarın hayr (getirmes)ini dileyin, şerr (getirmes)inden Allah’a sığının.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5317])

Hz. Aişe radıyallahu anha anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar (sağken hayırdan ve şerden) gönderdiklerine kavuştular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5318])

Muğire İbnu Ş’u’be radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ölüler hakkında kötü konuşmayın, sonra dirileri üzersiniz.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5319])

Abdullah İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Ölülerinizin iyiliklerini zikredin, kötülüklerini zikretmeyin.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [5320])

İmran İbnu Husayn radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam bir seferdeydi. Ensardan bir kadın devesinin üzerinde giderken yüksek sesle devesine lanet okudu. Bunu işiten Aleyhissalatu vesselam: “Devenin üzerindeki eşyaları alın ve deveyi salıverin, zira artık o lanetlenmiştir” buyurdular.” İmran radıyallahu anh der ki: “Sanki ben deveyi insanlar arasında yürürken görür gibiyim, kimse ona dokunmuyordu.”

Devamını Oku