Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:

“Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.”

Ebu Said der ki: “Kim (bu ihbarın ifade ettiği hakikatten) şüpheye düşerse şu ayeti okusun:

“Allah şüphesiz zerre kadar haksızlık yapmaz…” (Nisa, 40).

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)
Ebu Sa’id İbnu Malik
Kütüb-i Sitte / Fasıl: İman ve İslam Hakkında / Konu: İman ve İslam’ın Fazileti / Hadis No: 2