(Hadis-i Şerif [6015])

Zir İbnu Hubeyş anlatıyor: “Safvan İbnu Assal el-Muradi’ye geldim. Bana: “Ne maksatla yanıma geldin?” dedi. “İlmi ortaya çıkarayım diye!” dedim. Bunun üzerine bana şunu söyledi: “Ben Resûlullah aleyhissalatu vesselam’dan işittim. Buyurmuşlardı ki: “İlim talep etmek üzere yola çıkan hiç kimse yoktur ki, melekler, onun bu yaptığından memnun olarak, ona kanatlarını germemiş olsunlar!”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [6016])

Ebu Ümame radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: “Yok edilmezden önce şu (dini) ilmi öğrenmeniz gerekir. Onun yok edilmesi kaldırılmasıdır.” Aleyhissalatu vesselam, sonra orta parmağı ile şehadet parmağını şöyle birleştirerek: “Alim ve talebe sevapta ortaktırlar, diğer insanIarda (öğretici ve öğrenici olmayanlarda) hayır yoktur!” buyurdular.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [6017])

Abdullah İbnu Amr radıyallahu anhüma anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam, bir gün, hücrelerinden birinden çıkıp mescide girmişti. Mescidde ise iki halka vardı. Birinde halk, Kur’an okuyor, Allah’a dua ediyordu. Diğerindekiler ilim öğrenip ilim öğretmekle meşguldü. Aleyhissalatu vesselam: “Her ikisi de hayır üzeredir: Şunlar Kur’an okuyorlar, Allah’a dua ediyorlar, Allah (taleplerini) dilerse onlara verir, dilemezse vermez. Bunlar […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [6013])

Hz. Muaviye radıyallahu anh, Resûlullah aleyhissalatu vesselam’ın şöyle söylediğini anlatıyor: “Hayır bir alışkanlıktır, şer de düşmanlıktır; Allah kimin hakkında hayır murad ederse onu dinde fakih (alim) kılar.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [6014])

Hz. Enes radıyallahu anh anlatıyor: “Resûlullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular: “İlim talebi her müslümana farzdır. İlmi, ona layık olmayan kimseye öğretmek, domuzun boynuna mücevherat, inci, altın takmak gibidir.”

Devamını Oku