(Hadis-i Şerif [1586])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdu ki: “Kimin Lüt kavminin sapık işini yaptığını görürseniz, faili de mef’ülü de öldürün.” Tirmizi, Ebu Hüreyre’nin de böyle bir rivayette bulunduğunu belirtir. Ebu Davud‘da İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)’tarı yapılan bir rivayette: “Livata yaparken yakalanan bekar (yani muhsan olmayan kişi) de recmedilir” denmiştir.

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1587])

Yine İbnu Abbas (radıyallahu anhüma)’ın rivayetine göre, Hz. Ali, livata yapan çifti yaktırmıştır. Hz. Ebu Bekir (radıyallahu anh) üzerlerine bir duvarı yıktırmıştır.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1588])

Hz.Ebû Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Lüt kavminin iğrenç fiilini işleyen kimse mel’ündur.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1589])

Hz.Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): “Ümmetim için en ziyade korktuğum şey Lüt kavminin amelidir” buyurdular.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1591])

İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: “Allahu Teala hazretleri, erkeğe temas eden veya kadınlara arka uzvundan temas eden erkeğe (kıyamet günü rahmet nazarıyla) bakmaz.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1592])

Yine İbnu Abbas (radıyallahu anhüma) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam): “Kim bir hayvana temas ederse onu öldürün, hayvanı da beraber öldürün”buyurdu. İbnu Abbas’a: “Hayvanın günahı ne (o niçin öldürülsün?)” diye soruldu. Şu cevabı verdi: “(Bu hususta Resûlullah’tan bir şey işitmedim). Tahminimce eti yenmesin veya ondan istifade edilmesin diyedir. Zira ona, bu muamele yapılmıştır.” Ebu Davud ve […]

Devamını Oku