(Hadis-i Şerif [1419])

Hz. Cabir (radıyallahu anh) anlatıyor: “Ben, Resûlullah (aleyhissalatu vesselam)’ı yevm-i nahrde kuşluk vakti taş atarken gördüm. Ama bundan sonraki günlerde, güneşin zevalinden (öğle vaktinden) sonra taş attı.”

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1420])

Nafi’ anlatıyor: “Abdullah İbnu Ömer (radıyallahu anhüma)’in zevcesi Safıyye Bintu Ebi Ubeyd’in oğlan kardeşinin kızı Müzdelife’de nifas oldu (doğum yaptı). Bu yüzden o da, Safiyye de geri kaldılar ve Mina’ ya yevm-i nahrde gürıeş battıktan sonra geldiler. Hz. Abdulllah İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) onlara geldikleri anda taş atmalarını emretti ve bu gecikmeden dolayı onların herhangi […]

Devamını Oku

(Hadis-i Şerif [1421])

Ebu’l-Beddah Asım İbnu Adiyy, babası Adiyy (radıyallahu anh)’den naklediyor: “Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) develerin çobanına, yevm-i nahrde taş atmışlarsa, ertesi gün taş atmayıp develerle kalmaya, sonra da iki günlük taş atmaya ve yevm-i nefrde atmaya ruhsat tanıdı. ” Nafi’ anlatıyor: “İbnu Ömer (radıyallahu anhüma) şöyle derdi: “Eyyam-ı teşrikin ortası günü, güneş batmazdan önce Mina’dan ayrılmayan kimse […]

Devamını Oku